Haijai.com


การเล่นและการเรียนรู้

การเล่นและการเรียนรู้
จัดกิจกรรมให้กับเด็กมีพัฒนาการช้า

จัดกิจกรรมให้กับเด็กมีพัฒนาการช้า

อย่างเช่น การพูดช้า การเขียน อ่านช้า ได้เรียนอย่างเท่าเทียมกับเด็กวัยเดียวกัน ควรต้องปฏิบัติอย่างไร เด็กทุกคนต่างมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามเด็กๆ ก็จะมีความสามารถในการเ...

เด็กเล่นดินเล่นทรายที่โรงเรียนอนุบาลส่งผลดีต่อพัฒนาการ

เด็กเล่นดินเล่นทรายที่โรงเรียนอนุบาลส่งผลดีต่อพัฒนาการ

โดยธรรมชาติของเด็กๆ แล้ว เด็กๆ ทุกคนชอบที่จะเล่นเลอะเทอะ เพราะฉะนั้นทราย และน้ำ (ดิน โคลนและแป้งโดว์) คือ อุปกรณ์การเรียนรู้ที่ดีมากสำหรับลูกๆ ของคุณแม่ สิ่งที่เด็กๆ เรียนรู้ไม่ใช...

เตรียมความพร้อมให้ลูกจะเข้าโรงเรียน

เตรียมความพร้อมให้ลูกจะเข้าโรงเรียน

เด็กๆ แต่ละคนมีความพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนแตกต่างกันออกไป จากประสบการณ์ของดิฉันเองพบว่าเด็กๆ ส่วนใหญ่สามารถปรับตัวกับการไปโรงเรียนได้ การเข้าโรงเรียนถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญและยิ่งใ...

เด็กในวัย 6-9 ขวบ เป็นวัยที่ชอบการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ

เด็กในวัย 6-9 ขวบ เป็นวัยที่ชอบการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ

การเลี้ยงดูเด็กวัยนี้ต้องให้โอกาสเด็กได้มีประสบการณ์เล็กๆ น้อยๆ จากการช่วยกิจกรรมในบ้านตามความสามารถของเด็ก พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในการทำหน้าที่ของการเป็นสมาชิกของครอบ...

อายตยะ 6 ในเด็กปฐมวัย อารมณ์มีสี

อายตยะ 6 ในเด็กปฐมวัย อารมณ์มีสี

กิจกรรมเล่นสนุกที่มีการสอดแทรกไว้ด้วยสารประโยชน์ การฝึกประสบการณ์ทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ คุณพ่อคุณแม่สามารถนำเรื่องใกล้ตัวลูก หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นำมาปร...

Fear in children ความกลัวในวัยเด็ก

Fear in children ความกลัวในวัยเด็ก

เด็กกับความกลัวเป็นเรื่องที่คู่กัน เด็กจะกลัวในเรื่องที่จำฝังใจ เช่น กลัวความมืด กลัวแมลงสาบ กลัวไก่จิก กลัวผี กลัวคุณพ่อคุณแม่ไม่รัก กลัวไม่ได้ไปเที่ยวนอกบ้าน ฯลฯ ซึ่งความกลัวจะเก...

การเรียนรู้และเข้าใจโลกกว้างลูกน้อยวัย 5 ปี

การเรียนรู้และเข้าใจโลกกว้างลูกน้อยวัย 5 ปี

ก้าวเข้าสู่โลกใบใหญ่พร้อมด้วยความมั่นใจ สนใจใคร่รู้สิ่งรอบข้าง ธรรมชาติ ครุ่นคิด อยากรู้ และไคว่คว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยพ่อแม่ ครู ผู้ดูแล เป็นผู้สนับสนุน นักสำรวจรุ่นเยาว์น...

จัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรให้ทักษะลูกน้อยวัย 4 ปี

จัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรให้ทักษะลูกน้อยวัย 4 ปี

พ่อแม่หรือผู้ดุแลหนูน้อยวัย 4 ขวบนี้ ควรให้ความสำคัญพร้อมทั้งสนับสนุนความใคร่รู้เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ในปีถัดไป หนูน้อยยังต้องการการสนับสนุนความอย่างรู้ถึงเหตุผล การแก้ปัญหา การค้...

การเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ของหนูน้อยวัย 3 ปี

การเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ของหนูน้อยวัย 3 ปี

“การเล่นอย่างสร้างสรรค์” มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา ผู้ใหญ่ควรสนับสนุนการเรียนรู้นี้โดยการสนับสนุนให้เด็กๆ ได้เล่นอิสระอย่างสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันการได้รับการใส่ใจ และการชมเช...

ลูกน้อยวัย 2 ขวบ สนุกกับการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

ลูกน้อยวัย 2 ขวบ สนุกกับการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

การเรียนรู้และเข้าใจโลกกว้างหนูน้อยวัย 2 ขวบ สนุกสนานกับการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยการ “ลองผิดลองถูก” หนูน้อยจะค่อยๆ ฝึกหัดใ...

แจ่มใส เบิกบาน หนูน้อยที่เข้าสู่วัย 1 ปีแรกของชีวิต

แจ่มใส เบิกบาน หนูน้อยที่เข้าสู่วัย 1 ปีแรกของชีวิต

การเรียนรู้ของโลกใบใหญ่ สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการค้นหา เรียนรู้ สัมผัส เพื่อเสริมสร้างสะสมประสบการณ์เท่าที่ทำได้ พร้อมทั้งร่วมเดินทางบนเส้นทางของการเรียนรู้กับผู้เลี้ยงดู เ...

เรียนรู้และเข้าใจเด็กสมาธิสั้น ตอนที่ 2

เรียนรู้และเข้าใจเด็กสมาธิสั้น ตอนที่ 2

เด็กสมาธิสั้น หากคุณพ่อคุณแม่จะมองให้เป็นปัญหาใหญ่ก็เป็นได้ ในทางกลับกันหากจะมองว่าเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ หรือไม่เป็นปัญหาเลยก็ทำได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับมุมมองและทัศนคติของแต่ละบุคคล แ...

มือและตาประสานงานกัน Hand  & Eye Coordination

มือและตาประสานงานกัน Hand & Eye Coordination

การส่งเสริมให้เด็กๆ ในช่วงวัย 4 ปีขึ้นไปได้ทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเขา จะช่วยให้เด็กๆ สามารถเกิดการเรียนรู้ในทำงานที่สัมพันธ์กันดีระหว่างมือและตา คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริ...

กิจกรรมส่งเสริมการสื่อสารสำหรับเด็กวัย 1 ขวบ

กิจกรรมส่งเสริมการสื่อสารสำหรับเด็กวัย 1 ขวบ

เด็กในวัยนี้จะยังไม่สามารถสื่อสารเป็นคำพูดได้ แต่คุณยังสามารถสื่อสารกับลูกได้ด้วยเสียง การสัมผัส และจากภาษากาย...

ส่งเสริมทางการการเรียนรู้ให้เด็ก Gifted

ส่งเสริมทางการการเรียนรู้ให้เด็ก Gifted

จะจัดสิ่งแวดล้อมที่บ้านอย่างไร ที่จะส่งเสริมทางการการเรียนรู้ให้เด็ก Gifted โดยภาพรวมก็คงต้องบอกว่าจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของลูก ในความเป็นจริงคงต้องพิจารณาทั้งต้นทุน ...

Focus การมีจุดมุ่งหมายในการทำงาน

Focus การมีจุดมุ่งหมายในการทำงาน

ทักษะทางค่านิยม ทัศนคติ พฤติกรรม และอุปนิสัย ซึ่งเรียกว่าทักษะนิสัยคู่ชีวิตที่เด็กต้องพัฒนาให้มี เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างความสำเร็จในการเรียนรู้ การดำเนินชีวิต เม็กก้าสกิลส์ ...

การจับดินสอที่ถูกต้องส่งผลต่อการเรียนรู้

การจับดินสอที่ถูกต้องส่งผลต่อการเรียนรู้

การส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัยเริ่มเขียนมีหลายรูปแบบ อาทิ การต่อบล็อก การร้อยลูกปัด การปั้นแป้งโด ฯลฯ ทั้งนี้รวมไปถึงการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ โดยธรรมชาติแล้ว เด็กทุกคน...

ลูกเต๋าบวกเลข เด็กๆ ได้อะไรจากกิจกรรมนี้

ลูกเต๋าบวกเลข เด็กๆ ได้อะไรจากกิจกรรมนี้

กิจกรรมนี้เป็นการฝึกทักษะในการบวกเลข พร้อมกับฝึกความคิดและความช่างสังเกต จากการที่ต้องเรียงจำนวนแต้มให้ได้มากที่สุด เพราะถ้าเรียงผิดก็จะได้แต้มน้อยไปด้วย...

ควรจะให้ลูกน้อย เข้าโรงเรียนเมื่อไหร่ดี

ควรจะให้ลูกน้อย เข้าโรงเรียนเมื่อไหร่ดี

เป็นคำถามที่มักได้ยินเสมอจากคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ จริงๆ แล้วไม่มีคำตอบที่ตายตัวเนื่องจากสภาพแวดล้อม ของแต่ละครอบครัวไม่เท่าเทียมกัน เด็กวัยก่อน 3 ขวบ ควรอยู่ใกล้ชิดกับคุณพ่อหรือคุณแม...

สนุกระหว่างเดินทาง สนุกกับลูกน้อยวัยเบบี๋

สนุกระหว่างเดินทาง สนุกกับลูกน้อยวัยเบบี๋

สำหรับลูกน้อยวัยนี้ควรเน้นการเดินทางที่ “ปลอดภัย” ไว้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ ซึ่งก็คือการให้ลูกนั่งอยู่ในเบาะนิรภัยหรือคาร์ซีท (Car Seat) ระหว่างเดินทาง แม้ว่าลูกน้อยอาจจะเบื่อที่มอง...

ความต้องการเอาชนะ เด็กวัย 3 ขวบ

ความต้องการเอาชนะ เด็กวัย 3 ขวบ

บ่อยครั้งที่เด็กวัย 3 ขวบกว่าต้องการสร้างอำนาจในการต่อรองให้กับตัวเอง ซึ่งหลายครั้งจะออกมาในรูปของอาการซึมเศร้า บ่อยครั้งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถคาดเดาถึงสิ่งที่ลูกต้องการจากเหตุการณ์...


บทความล่าสุด เด็กโต